La cervicàlgia

Les cervicals són molt sensibles i és ben normal que, un dia o un altre, tots ens les hàgim notat. Però, ¿com funcionen i com és que poden fer tant de mal?

Primer de tot cal explicar de forma simple el funcionament de l’esquena en el seu conjunt. Les cervicals són una part d’un tot, en aquest cas de la part alta de la columna vertebral. Tota l’espinada està formada per 24 peces (7 cervicals, 12 dorsals i 5 lumbars) i cada zona té unes característiques pròpies. Les lumbars són més grans, ja que la part baixa acumula més pes, i la part articular mira cap a dins, cosa que facilita el moviment de rotació, tot i que també poden fer flexió i extensió i inclinació lateral. Les dorsals, a més de la zona articular que permet que es relacionin amb la seva veïna superior i inferior, tenen una articulació pròpia per les costelles que limita la seva mobilitat. Les cervicals són mes petites i molt més mòbils. En podem diferenciar les dues primeres que són tan diferents de la resta que tenen nom propi: Atles i Axis. Curiosament prop del 80 per 100 de la mobilitat de la columna es produeix entre aquestes dues vèrtebres.

Cal recordar la forma que té cada un d’aquests segments. Les lumbars i les cervicals es corben cap endarrere, forma que rep el nom de lordosi. Les dorsals ho fan cap a davant, corba que s’anomena cifosi. Aquesta forma dorsal és la més normal entre els mamífers. És molt més estable i si mirem qualsevol animal a quatre potes ens podem imaginar l’arc d’un pont. El fet de posar-nos drets va suposar que les lumbars canviessin la seva orientació i permetessin així la posició de bipedestació. Així doncs, podem dir que les cifosis són arcs estables i menys mòbils i les lordosis aporten major mobilitat. I, com podem intuir, a major mobilitat major risc d’inestabilitat.

El cos, davant de la inestabilitat, reacciona sempre de la mateixa manera: amb un bloqueig per intentar que no es “desmunti” l’estructura. Això exactament és la lesió osteopàtica. I la nostra feina és retornar la mobilitat normal.

I ¿per què fan tant de mal? Molt fàcil. La quantitat de neurones que fem servir per moure’ns no és proporcional al número de músculs ni a la seva mida. Depèn de la seva funcionalitat. I al que dediquem més recursos és a parlar. Per tant aquesta zona la tenim fortament inervada.

L’estructura en arc de la columna vertebral li confereix una flexibilitat que d’altre manera no tindria i li permet suportar molt més pes. Però presenta algun problema estructural: els arcs només els podem estabilitzar pel costat de la convexitat, que, en el cas de les cervicals, es troba davant. A més a mes, són tan mòbils que poden invertir la seva curvatura i per tant també necessitarem que algú les estabilitzi en aquesta posició. El més lògic és mirar d’entendre quin és el moviment que no poden fer. Això indica el sentit de la lesió i ens dirà si el problema es troba davant o darrere. A més, cal recordar que la musculatura de la parla és majoritàriament anterior i també afectarà, i molt, tot el sistema. Si sou dels que serreu les dents a la nit sabeu de què us estic parlant.

Al damunt hi tenim el cap i aquest també té molt a dir perquè no està centrat sinó que la seva posició es troba 2/3 parts avançada respecte de l’eix de la columna. Penseu en un arc de fletxes. Imagineu que hi poseu un cap a la part superior avançat 2/3 a l’extrem. Si voleu que no caigui l’haureu de subjectar d’alguna forma. El cos tiba del cap endarrere per mitjà de la musculatura. Aquesta acció provoca un augment de la corba, com si tenséssim l’arc. Fent això estarem donant més feina als estabilitzadors, que ja hem dit que van per davant. I aquí tenim els escalens que, a més d’aquesta feina, també són els encarregats de moure les primeres costelles per respirar. Ara pensem en el nivell d’estrès que tenim tots en general i com respirem en aquestes circumstàncies… i tindreu el problema servit i l’explicació del dolor!

 

La cervicalgia

Las cervicales son muy sensibles y es muy normal que, un día u otro, a todos nos molesten. Pero, ¿cómo funcionan y por qué pueden doler tanto?

 En primer lugar, debemos explicar de forma simple el funcionamiento de la columna en su conjunto. Las cervicales son una parte de un todo, en este caso de la parte alta de la columna vertebral. Todo el espinazo está formado por 24 piezas (7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares) y cada zona tiene unas características propias. Las lumbares son mayores, ya que la parte inferior acumula más peso, y la parte articular mira hacia dentro, permitiendo el movimiento de rotación, aunque también puede hacer flexión y extensión e inclinación lateral. Las dorsales, además de la zona articular que permite la relación entre sus vecinas inferior y superior, tienen una articulación propia para las costillas que limita su movilidad. Las cervicales son más pequeñas y mucho más móviles. Podemos diferenciar las dos primeras, que son tan distintas del resto que tienen nombre propio: Atlas y Axis. Curiosamente cerca del 80 por 100 de la movilidad de la columna se produce entre estas dos vértebras.

Recordemos la forma que tiene cada uno de estos segmentos. Las lumbares y las cervicales se curvan hacia atrás, forma que recibe el nombre de lordosis. Las dorsales lo hacen hacia delante, curva que se llama cifosis. Esta forma dorsal es la más común entre los mamíferos. Es muy estable y si miramos a cualquier animal a cuatro patas podemos imaginar el arco de un puente. El hecho de ponernos de pie supuso que las lumbares cambiaran su orientación y permitiesen así la postura de bipedestación. Así pues, podemos afirmar que las cifosis son arcos estables y con menos movilidad y que las lordosis aportan mayor movilidad. Y, como podemos intuir, a mayor movilidad habrá mayor riesgo de inestabilidad.

El cuerpo, ante la inestabilidad, reacciona siempre de la misma forma: bloqueando, intentando que no se “desmonte” la estructura. Esto exactamente es la lesión osteopática. Y nuestro trabajo es devolver la movilidad a la normalidad.

Y ¿por qué duelen tanto? Muy fácil. La cantidad de neuronas que usamos para movernos no es proporcional ni al número de músculos ni a su tamaño. Depende de su funcionalidad. Y a lo que dedicamos mayor número de recursos es al habla. Por tanto esta zona está fuertemente inervada.

La estructura en arco de la columna vertebral le proporciona una flexibilidad que de otra forma no tendría y le permite soportar mucho más peso. Pero presenta algún problema estructural: los arcos sólo los podemos estabilizar por el lado de la convexidad, que, en el caso de las cervicales, se encuentra por delante. Además, son tan móviles que pueden invertir su curvatura y por tanto también necesitaremos de alguien que estabilice en esta posición. Lo más lógico es intentar entender cuál es el movimiento que no permite hacer. Esto nos indica el sentido de la lesión y nos dice si el problema se encuentra delante o detrás. Además, hace falta recordar que la musculatura del habla es mayoritariamente anterior y que también afectará, y mucho, a todo el sistema. Si sois de los que apretáis los dientes por la noche ya sabéis de qué estoy hablando.

 

Por encima tenemos la cabeza y también tiene mucho que decir porque no está centrada sino que su posición se encuentra 2/3 partes adelantada respecto del eje de la columna. Pensad en un arco de flechas. Imaginad que ponemos una cabeza en su parte superior avanzada 2/3 en su extremo. Si queréis que no caiga la tendremos que sujetar de alguna forma. El cuerpo la tira hacia atrás mediante la musculatura. Pero esta acción provoca un aumento de la curvatura, como si estuviéramos tensando el arco. Con esto estamos dando más trabajo a los estabilizadores, que ya hemos dicho que son anteriores. Y aquí es donde tenemos los escalenos que, además de este trabajo, también se encargan de movilizar las primeras costillas para respirar. Ahora pensemos en los niveles de estrés que tenemos todos en general y cómo respiramos en estas circunstancia y tenemos el problema servido y… ¡la explicación al dolor!

Please follow and like us:
error20

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *