Prevenir i tractar una tendinitis

Avui us parlaré de la temuda tendinitis. Temuda perquè sol ser un problema que ens acompanya una temporada ben llarga. A grans trets, una tendinitis és la inflamació d’un o més tendons. Pot haver-se produït un trencament parcial o total de les fibres del tendó o simplement una inflamació reactiva. Depenent de l’origen de la lesió, a nivell mèdic es parla de tendinitis quan és un cas agut i inflamatori, o de tendinosi en els casos crònics i causats pel desgast. El tendó és un teixit que connecta el múscul amb l’os. Podríem dir que és la corretja de transmissió entre el motor (el múscul) i la palanca (l’os). Està fet bàsicament de col·lagen, la proteïna que es troba present en tot el teixit connectiu i és elàstic. Ajuda a no arrencar l’os per culpa de les estirades dels músculs, que són realment potents. No té cap activitat contràctil i, per tant, no té cap culpa de lesionar-se.

Així doncs, com es danya el tendó? Recordem que transmet la força del múscul a l’os per tal que es mogui l’articulació. Vist així podria semblar que el causant de la lesió sigui el múscul, però no és tan senzill. El problema és que per fer un moviment tot sovint calen diversos músculs que, al seu torn, poden fer accions diferents. Posem un exemple per entendre què vull dir. Tots podem identificar el bíceps i tots hem fet “bola” de petits amb el braç i sabem que flexiona el colze. Fins i tot molts sabeu com treballar-lo al gimnàs quan feu entrenament de força. Però potser no sabeu que és un múscul doble i que és multi-articular. És a dir, que té acció sobre més d’una articulació. Al cos no tot és el que sembla i, sí, el bíceps flexiona el colze però també pot flexionar l’espatlla i fins i tot tirar-la endavant. Tot depèn del punt de partida. És aquesta acció múltiple de molts músculs el que complica realment la solució. Com sempre, és millor avançar-nos i evitar que aparegui el problema, cosa que passa per fer un bon manteniment i estiraments amb sentit. Evidentment la major part de la població no sap prou d’anatomia i necessitarà algú que la guiï.

Una de les tendinitis més comuna és la de l’espatlla, o síndrome subacromial. És el millor exemple del que explico avui. A l’espatlla arriben deu tendons de diferents músculs i el que es coneix com a manegot dels rotadors, que està format per quatre músculs que estabilitzen l’articulació (la que major rang de moviment té en tot el cos). Aquests músculs tenen una relació tan íntima entre ells que no podem diferenciar-los a simple vista. Ens caldria un microscopi per veure on acaba el tendó i on comença el lligament o la càpsula articular. L’afectació d’un dels quatre tendons afecta absolutament tota l’articulació. I no n’hi ha prou de tractar el que està lesionat ni el manegot sencer. S’ha de refer l’equilibri en tots els músculs que hi arriben o hi influeixen i n’hi ha uns quants més dels deu de què parlava. Preveure la lesió, doncs, pot ser complicat. Dependrà dels hàbits de cadascú, del tipus d’esport o feina que es fa i, molt important, de tenir una tècnica el més acurada possible quan executem aquestes activitats.

Ja fa un temps que es va poder constatar que davant d’un tendó danyat el més recomanable és fer exercicis excèntrics. És a dir, aquells en què aguantem el pes i el deixem anar a poc a poc, com quan descarreguem una estanteria tot acompanyant la caiguda. Té tota la lògica del món ja que els músculs tenen uns sensors de longitud. Ens informen quan s’arronsa o s’estira la fibra muscular, igual que els tendons, però en aquest cas només s’activen quan s’estira massa. Tenen la capacitat de modular l’activació de les neurones a nivell medul·lar quan hi ha risc pels teixits, però amb aquests exercicis podem també influir sobre elles i disminuir la tensió que suporta el tendó.

A tot això l’osteopatia pot afegir una visió complementària important. Dins dels principis de l’osteopatia existeix una llei que tot sovint passem per alt: “la forma governa la funció”. No vol dir res més que quan hi ha una forma rodona la lògica ens diu que allò rodarà, si és un pla el més normal és que llisqui. I precisament els músculs que estan uns al costat dels altres formen plans de lliscament. L’entrenament, els esforços a la feina, l’acumulació de petites lesions i tensions fan que aquests diferents plans que estan en contacte es puguin quedar “enganxats”. Això impedirà el funcionament normal dels músculs implicats i, per tant, la correcta funció de l’articulació, augmentant el risc de lesió a mig o curt termini.

Introduir en la planificació de l’entrenament i la recuperació aquest concepte de plans de lliscament em sembla molt important per evitar aquestes lesions i d’altres que comprometen les articulacions. I, a més, millora la funció muscular, la seva eficiència i el rendiment!

 

Versión en castellano

Prevenir y tratar una tendinitis

Hoy os hablaré de la temida tendinitis. Temida porque suele ser un problema que nos acompaña una larga temporada. Resumiendo mucho, una tendinitis es la inflamación de uno o más tendones. Puede haberse producido una rotura parcial o total de las fibras del tendón o simplemente una inflamación reactiva. Dependiendo del origen de la lesión, en el ámbito médico se habla de tendinitis cuando es un caso agudo e inflamatorio, o de tendinosis en los casos crónicos y causados por el desgaste. El tendón es un tejido que conecta el músculo con el hueso. Podríamos decir que es la correa de transmisión entre el motor (el músculo) y la palanca (el hueso). Está formado sobre todo por colágeno, la proteína presente en todo el tejido conectivo y es elástico. Ayuda a que los tirones de los músculos, que son realmente potentes, no arranquen el hueso. No tiene actividad contráctil alguna y, por lo tanto, no tiene ninguna culpa de lesionarse.

   Así pues, ¿qué causa el daño? Recordemos que el tendón transmite la fuerza del músculo al hueso para mover la articulación. Visto así, podría parecer que el causante de la lesión sea el músculo, pero no es tan sencillo. El problema radica en que, con frecuencia, para hacer un movimiento se necesitan diversos músculos que, a su vez, pueden realizar acciones distintas. Pongamos un ejemplo para saber qué quiero decir. Todos podemos localizar el bíceps y todos hemos hecho “bola” en el brazo cuando éramos pequeños y sabemos que flexiona el codo. Es más, muchos de nosotros sabemos trabajarlo en el gimnasio cuando trabajamos la fuerza. Pero quizá no todo el mundo sabe que el bíceps es un músculo doble y multiarticular, es decir, que actúa sobre más de una articulación. En el cuerpo no todo es lo que parece y, sí, el bíceps flexiona el codo pero también puede flexionar el hombro e incluso adelantarlo. Todo depende del punto de partida. Es esta acción múltiple de muchos músculos lo que complica realmente la solución. Como siempre, es mejor prevenir y evitar que aparezca el problema, lo que pasa por realizar un buen mantenimiento y estiramientos con sentido. Evidentemente, la mayor parte de la población no sabe lo bastante de anatomía y necesitará quién la guie.

  Una tendinitis muy común es la del hombro, o síndrome subacromial. Es el mejor ejemplo de lo que estoy explicando hoy. Al hombro llegan diez tendones de diferentes músculos y lo que se conoce como manguito de los rotadores, que está formado por cuatro músculos que estabilizan la articulación (la que tiene mayor rango en todo el cuerpo). Estos músculos tienen una relación tan íntima entre ellos que no podemos diferenciarlos a simple vista. Necesitaríamos un microscopio para ver dónde acaba el tendón y dónde empieza el ligamento o la cápsula articular. La afectación de uno de los cuatro tendones afecta absolutamente a toda la articulación. Y no basta con tratar el que está lesionado y el manguito. Tiene que rehacerse el equilibrio en todos los músculos que llegan hasta el hombro o que influyen en él y hay unos cuantos más que los diez de los que hablaba. Prevenir la lesión puede ser por ello muy complicado. Dependerá de los hábitos de cada uno, del tipo de deporte que se practique o del trabajo que se tenga y, más importante todavía, de la técnica que se tenga cuando realicemos esas actividades.

 Hace ya un tiempo que se pudo constatar que ante un tendón dañado lo más recomendable es realizar ejercicios excéntricos. Es decir, aquellos en los que aguantamos el peso y lo soltamos lentamente, como si descargáramos una estantería acompañando la caída. Tiene toda la lógica del mundo ya que los músculos tienen unos sensores de longitud. Nos informan cuando se contrae o se estira la fibra muscular, igual que los tendones, pero en este caso solo se activan cuando se estira demasiado. Tienen la capacidad de modular la activación de las neuronas a nivel medular cuando existe riesgo para los tejidos, pero con estos ejercicios también podemos influir sobre ellas y disminuir la tensión que soporta el tendón.

   A todo esto, la osteopatía puede añadir una visión complementaria importante. Dentro de los principios de la osteopatía existe una ley que con frecuencia pasamos por alto: “la forma gobierna la función”. Significa que cuando algo tiene una forma redondeada la lógica nos dice que rodará y si es plana lo más normal es que se deslice. Y precisamente los músculos colaterales forman planos de deslizamiento. El entrenamiento, los esfuerzos laborales, la acumulación de pequeñas lesiones y tensiones, etc. hacen que estos diferentes planos que están en contacto puedan quedar “enganchados”. Esto impedirá el funcionamiento normal de los músculos implicados y, por lo tanto, la correcta función de la articulación, aumentando el riesgo de lesión a corto o medio plazo. Introducir en el plan de entrenamiento y de la recuperación este concepto de planos de deslizamiento me parece muy importante para evitar estas lesiones y otras que comprometen a las articulaciones. Y, además, mejora la función muscular a la vez que incrementa su eficiencia y rendimiento.

Please follow and like us:
error20

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *